NOU 1995: 31

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Beredskapslovgivningen i lys av endrede forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelser

Beredskapslovgivningen i lys av endrede forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelser

Les dokumentet