NOU 1995: 31

Beredskapslovgivningen i lys av endrede forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelser

Til innholdsfortegnelse

Til Forsvarsdepartementet

Utvalget som ble oppnevnt 6. februar 1995 for å vurdere behovet for oppdatering av deler av beredskapslovgivningen i lys av endrede forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelser legger med dette fram sin innstilling. Innstillingen er enstemmig.

Oslo, den 13. oktober 1995

Svein Efjestad

Espen Bergh

Jarl Eirik Hemmer

Terje Lund

Svein E. Lysgaard

Monica Lütken

Lisbeth Muhr

Vidar Refvik

Trygve Schiøll

Mette Stangerhaugen

Olav Sønderland

Berit Strand

Til forsiden