Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 1995: 31

Beredskapslovgivningen i lys av endrede forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelser

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

ADR

Airfield Damage Repair

BFF

Beredskapssystem for forsvaret

CFE

Conventional Forces in Europa

COB

Collocated Operating Bases

EMK

Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen av 1950

INF

Intermediate-Range Nuclear Forces

IRF

Immediate Reaction Force

NACC

North Atlantic Cooperation Council

NALMEB

Norway Air Landed Marine Expeditionary Brigade

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NCF

NATO Composite Force

NORTRASHIP

The Norwegian Shipping and Trade Mission

NPSM

NATO Precautionary System Manual

NPT

Non-Proliferation Treaty

NTB

Norsk telegrambyrå

OSSE

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

PfP

Partnership for Peace

ROE

Rules of Engagement

SHOP

Sivil hovedomleggingsplan

SHP

Sivil hovedberedskapsplan

SP

FN-konvensjonen av 1966 om politiske og sivile rettigheter

STAR I/II

Strategic Arms Reduction Talks

SUS

Samveldet av uavhengige stater

VEU

Vest-europeiske union

Til toppen
Til dokumentets forside