NOU 1996: 1

Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og arbeidsdepartementet

Utvalg for gjennomgang av inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 24. februar 1995.

Utvalget legger med dette frem sin første delutredning med forslag til endring i inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.

Utvalgets forslag er enstemmige.

Oslo, den 11. januar 1996

Jørn Rattsø

Jan Erik Askildsen

Fredrik Carlsen

Leif Arne Heløe

Kjell Myhren

Helga Festøy

Hans Knut Hauge

Eivind Dale

Alette Schreiner

Arnhild Danielsen

Helga Riise

Lilian Høverstad

Melchior Joranger

Lars-Erik Borge

Annike Methlie

Eivind Glemmestad

Til forsiden