NOU 1996: 1

Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner

Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner

Les dokumentet