St.prp. nr. 55 (1995-96)

Om kommuneøkonomien m.v.

St.prp.nr. 55 (1995-96)

Om kommuneøkonomien m.v.

Enkelte filer er store og kan skape problemer i enkelte lesere.

Innhold

DEL I - OM KOMMUNEØKONOMIEN 1997 M.V.

Del II - FORSLAG OG ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET

Denne siden er lagt inn 10 mai 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget