NOU 1996: 22

Lærerutdannning— Mellom krav og ideal

Til innholdsfortegnelse

4

Oversikt over noen sider ved norsk lærerutdanning.

Lærerutdanningsrådet 1996.

Utrykt vedlegg som kan rekvireres i kopi ved å kontakte Lærerutdanningsrådet, Pb. 8150 Dep, 0033 Oslo, tlf. 22 93 25 00.

Vedlegget finnes på internet:

http://samson.ftrhu.kuf.dep.no.

Til dokumentets forside