NOU 1996: 22

Lærerutdannning— Mellom krav og ideal

Til innholdsfortegnelse

Til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet oppnevnte 31.10.95 et offentlig utvalg for å bringe organisering og innhold av lærerutdanningen best mulig i samsvar med generell del av ny læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring, og med reformene for øvrig i grunnskole og videregående opplæring.

Utvalget avgir med dette sin innstilling. Innstillingen er i hovedsak enstemmig. På de områdene der det er delte oppfatninger i utvalget, er tilrådingene formulert som fraksjonsuttalelser.

Oslo, 16. september 1996

Kristin Hille Valla

Trygve Bergem

Anne Marie Brendmo

Albert Einarsson

Trond Herland

Ellen Inga O Hætta

Merete Jørstad

Arne Kvaal

Bjørn Monstad

Stein Pettersen

Peder Magne Solheim

Aud Marie Stundal

Alfred Oftedal Telhaug

Ingeborg T Thoresen

Arvid Vada

Odd E Johansen

Bjørn L Tønnesen

Signe Eggen Slyngstad

Erik Hovde

Gro K Hendriksen

Til dokumentets forside