NOU 2003: 31

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Retten til et liv uten vold

Retten til et liv uten vold — Menns vold mot kvinner i nære relasjoner

Les dokumentet