Meld. St. 15 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Les dokumentet

Det handler om å leve

Følg meldingen videre på www.stortinget.no