Meld. St. 15 (2012–2013)

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Les dokumentet

Det handler om å leve

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget