Et liv uten vold

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017

Handlingsplanen med konkrete tiltak på områdene forebygging, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølging og samarbeid og samordning.

Denne handlingsplanen følger opp Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve.

Statusrapporter og mer informasjon om handlingsplanen