NOU 2006: 4

Rederiskatteutvalget

Rederiskatteutvalget — Forslag til endringer i beskatningen av norsk utenriks sjøfart

Les dokumentet