NOU 2006: 4

Rederiskatteutvalget— Forslag til endringer i beskatningen av norsk utenriks sjøfart

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 17. desember 2004 ble det oppnevnt et utvalg for å foreta en gjennomgang av beskatningen av rederinæringen. Rederi­skatteutvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 7. mars 2006

Guttorm Schjelderup

Gudrun Bugge Andvord

Erling Holmøy

Lars Håkonsen

Lone Semmingsen

Ida Skard

Harry Veum

Hallvard Rue

Tore Fugelsnes

Michael Riis Jacobsen

Grete Pettersen

Terje Woldbeck

Til forsiden