NOU 2006: 6

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Når sikkerheten er viktigst

Når sikkerheten er viktigst — Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner

Les dokumentet