NOU 2006: 6

Når sikkerheten er viktigst

Når sikkerheten er viktigst — Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner

Les dokumentet