NOU 2006: 6

Når sikkerheten er viktigst— Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 29. oktober 2004 et offentlig utvalg for å utrede sikring av landets kritiske infrastruktur.

Utvalgets utredning ble ferdigstilt 31. mars 2006. Utvalget legger med dette frem sin utredning. Samtlige av utvalgets anbefalinger er enstemmige.

Oslo, 5. april 2006

Sven Ullring

Gerd Bjørhovde

Toril Hofshagen

Jon Lea

Einar Ellingsen

Grethe Høiland

Anne M. Reinsnes

Kåre Petter Hagen

Willy Jensen

Bjørn Tørmo

Dagfinn Buset

Bjørn Nilsen

Øyvind Mandt

Kjetil Sørli

Til dokumentets forside