NOU 2007: 13

Den nye sameretten

Den nye sameretten — Utredning fra Samerettsutvalget

Les dokumentet

Del I – Innledning Del II – Gjeldende rett Del III – Utvalgets vurderinger og forslag