Samerettsutvalget

- levert 3. desember 2007

Samerettsutvalget ble oppnevnt i 1980, og har avgitt tre delutredninger.

Samerettsutvalget ble oppnevnt i 1980, og har avgitt tre delutredninger.

Samerettsutvalget ble gjenoppnevnt i 2001 og hadde sitt første møte 23. august 2001. Utvalget avsluttet sitt arbeid 3. desember 2007.

Mer informasjon om Samerettsutvalget

Bakgrunn og mandat for utvalgets arbeid

Gjenoppnevning ved Kgl.res. av 1. juni 2001 nr. 19

Utvalgets medlemmer