NOU 2009: 20

Ny grenselov

Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll

Les dokumentet