NOU 2010: 14

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte

Les dokumentet