NOU 2010: 14

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte

Til innholdsfortegnelse

Til Kulturdepartementet

Mediestøtteutvalget ble oppnevnt 19. oktober 2009. I mandatet er utvalget bedt om å foreta en helheltlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet. Bakgrunn for mandatet er todelt. For det første viser mandatet til Grunnlovens infrastrukturkrav, som innebærer et offentlig ansvar for å legge til rette for mangfold og kvalitet i norske medier. For det andre viser mandatet til ulike utviklingstrekk på medieområdet som gjør det nødvendig å gjennomgå dagens ordninger for mediestøtte. Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til en moderne mediestøtte.

Oslo 16. desember 2010

Yngve Slettholm leder

Finn H. Andreassen

Olav Terje Bergo

Asta Brimi

Elin Floberghagen

Heidi Nordby Lunde

Tove Nedreberg

Johann Roppen

Tanja Storsul

Erik Vassnes

Arne H. Krumsvik

Vilde S. Sundet

Jon Bjørtuft

Til forsiden