NOU 2010: 5

Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering

Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering — Et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Les dokumentet