NOU 2010: 5 - Kortversjon

Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering

Kortversjon

NOU 2010: 5

Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering

Et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Utredning fra et offentlig utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. april 2008.

Avgitt til Arbeidsdepartementet 4. mai 2010.

Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning