NOU 2010: 5

Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering— Et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeidsdepartementet

Regjeringen Stoltenberg II oppnevnte ved kongelig resolusjon 25. april 2008 et utvalg som fikk i mandat å foreta en helhetlig gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet. Hovedformålet var å få en vurdering av mulige langsiktige grep som kan gi effektive og langvarige kvalitets- og kompetanseforbedringer i systemet for formidling og forvaltning av hjelpemidler med sikte på å gi brukere av hjelpemidler økt mestring og livskvalitet.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo 4. mai 2010

Arnt Holte

leder

Toril Lahnstein Alice Kjellevold Lars-Erik Borge

Espen Bratberg Rannveig H. Pedersen Audun Østerås

Anita Røraas

Gunnar Tveiten Marit Helene Mørkved Ragna Flø Siv Svardal

Til dokumentets forside