NOU 2011: 6

Et åpnere forskningssystem

Et åpnere forskningssystem

Les dokumentet

Utrykte vedlegg

Spørreundersøkelse til universiteter og høyskoler. Bruk av forskningsinsentiver og tilgang til driftsmidler til forskning. Rapport (Fagerbergutvalget 2011)

Research Support to the Fagerberg Committee. Volume 1 (Technopolis Group 2011a, 2011b)

Research Support to the Fagerberg Committee. Volume 2 (Technopolis Group 2011a, 2011b)