NOU 2011: 6

Et åpnere forskningssystem

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 18. desember 2009 ble det oppnevnt et ekspertutvalg til å foreta en utredning av god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo 2. mai 2011

Jan Fagerberg

leder

Gry Agnete Alsos

Marianne Andreassen

Ådne Cappelen

Inge Jan Henjesand

Astrid Lægreid

Curt Rice

Agnar Sandmo

Randi Søgnen

Geir Arnulf

sekretariatsleder

Kim Rudi Dreyer

Øystein Jørgensen

Barbra Noodt

Marko Soldic

Elin Stokkan

Haakon Vinje

Til dokumentets forside