NOU 2016: 24

Ny straffeprosesslov

Straffeprosessutvalgets forslag til ny straffeprosesslov.

Les dokumentet