NOU 2019: 1

Overtakelsestilbud (frivillig og pliktig tilbud) — Endringer i verdipapirhandelloven

Utredningen inneholder forslag til revisjon av reglene om overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter. Forslaget omfatter regler om frivillige og pliktige tilbud og tilsynsmyndighet. Utvalget har konsentrert arbeidet til områder hvor det foreligger et klart markedsmessig behov for endringer i regelverket, behov for justeringer som følge av tilpasninger til EØS-reglene og enkelte andre særskilte forhold.

Les dokumentet