NOU 2022: 19

Oljepionerene – en kompensasjonsordning

NOU 2022: 19 er rapport fra en kommisjon  som har vurdert en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene».  Kommisjonen ble nedsatt 3. september 2021 etter anmodning fra Stortinget og med mandat fra daværende Arbeids- og sosialdepartementet. Kommisjonens utredning ble lagt fram for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen 15. desember 2022.

Les dokumentet

Digitale vedlegg