NOU 2023: 1

Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen — Et kunnskapsgrunnlag

Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen ble oppnevnt 1. april 2022 for å gå gjennom og videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet. Tirsdag 31. januar legger utvalget frem sin delinnstilling "Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Et kunnskapsgrunnlag." I delutredningen beskriver utvalget dagens system og redegjør for hvilke behov ulike aktører har for informasjon og støtte til å drive kvalitetsutvikling. Utvalget gir også en vurdering av styrker og utfordringer i dagens system.

Les dokumentet