NOU 2023: 1

Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen — Et kunnskapsgrunnlag

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. april 2022 for å gjennomgå og videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet. Utvalget gir med dette delinnstillingen sin.

Oslo 31. januar 2023

Tine Sophie Prøitz Leder

Bjørg Eva Aaslid

Henning Hansen

Wenche Bakkebråten Rasen

Marius Arnason Bøe

Mona Haugli

Lise Vikan Sandvik

Karen Inga Eira

Rolf Vegar Olsen

Edvard Botterli Udnæs

Bjørn Furulund

Sissel Skillinghaug Sekretariatsleder

Kristin Andersland

Marte Heggelund

Linus Christopher Sandstrøm Helle

Helle Kristin Jensen

Jan Eivind Sodeland

Til forsiden