NOU 2023: 24

Med barnet hele vegen — Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

Barnevernsinstitusjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2022. Utvalget har hatt som mandat å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere det samlede tilbudet ut ifra barnas behov. Utvalget har også vurdert ansvarsdelingen mellom barnevernet og tilgrensende sektorer. Utvalget presenterer et helhetlig forslag til fremtidens institusjonsbarnevern. Utvalget har særlig lagt vekt på at barna skal få være i ro, oppleve normalitet og få tilgang til nødvendig helsehjelp. Utvalget foreslår også tiltak for at flere barn skal kunne få hjelp i egen kommune, og tiltak for at helse- og justissektoren bedre skal kunne ivareta sitt ansvar for barn med store og sammensatte behov. Utredningen inneholder totalt 50 anbefalinger og ble overlevert til Barne- og familiedepartementet 26. oktober 2023.

Les dokumentet