Historisk arkiv

Barnevernsinstitusjonsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Utvalget skal utrede institusjonsbarnevernet og gi tydelige forslag til endringer som gjør at barn som i dag blir flyttet til institusjon, får bedre hjelp. Utvalget skal avgi utredningen i form av en NOU med endelige tilrådninger i oktober 2023.

Om Barnevernsinstitusjonsutvalget

Opprettet: 22. juni 2022

Opphørte: 2023

Nettsted: Barnevernsinstitusjonsutvalget

Les mandatet (PDF)

Utvalgets rapport: NOU 2023: 24 Med barnet hele vegen — Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

Utvalgsmedlemmer:

  • Erik Stene, fagdirektør (utvalgsleder)
  • Helga Arianson, Bergen, tidlegare fylkeslege
  • Bjørn Kristian Soknes, Trondheim, tidlegare førstestatsadvokat
  • Moses Deyegble Kuvoame, Porsgrunn, førsteamanuensis
  • Gøril Våland, Stavanger, visepolitimeister
  • Pål Christian Bergstrøm, Tromsø, regiondirektør
  • Heidi Svendsen Tessand, Oslo, psykologspesialist
  • Tyra Margrethe Ekhaugen, Aurskog Høland, samfunnsøkonom
  • Torunn Austheim, Steinkjer, tidlegare rådmann
  • Monica Brunner, Kristiansand, barnevernsleiar