Ny avtale med Finland om fisket i Tanavassdraget – høring av forslag til gjennomføring av avtalen

Vedlagt følger forslag til gjennomføring av ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2016