Prop. 54 S (2016–2017)

Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon til Stortinget om samtykke til inngåelse av en ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget. Avtalen ble undertegnet i Helsingfors i fjor høst, og skal etter planen tre i kraft før årets fiskesesong.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget