Ny personellforvaltningsinstruks

Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) med vedlegg er revidert og iverksatt med virkning fra 1. april 2020.

Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet (FD) og underliggende etater (forsvarssektoren) kom først ut i 2015. Det ble gjennomført en oppdatering i 2018 med bakgrunn i nytt lovverk. Under dette arbeidet ble det synliggjort et behov for en bredere gjennomgang og revisjon av instruksen som helhet. FD har derfor gjennomført en større og helhetlig revisjon av instruksen med vedlegg. Det er også utarbeidet et nytt vedlegg til instruksen som gir retningslinjer ved nedsettelse eller tap av sikkerhetsklarering (vedlegg b).

Les instruksene med vedlegg her: