Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (1/2018)

Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

I Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 1. 2018 kan du bl.a. lese om hvilke investeringer EU's Arctic Stakeholder Forum mener bør gjøres i Arktis, nye hjelpemidler for å oppfylle personvernforordningen, det nye direktivet som skal sikre rent drikkevann og månedens hovedsak: digitale verktøy for økt medvirkning og lokaldemokrati.

Nyhetsbrevet kan du lese her.