Økonominytt 10/2018

Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Inger-Johanne A. Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

I dette nummeret av Økonominytt kan du oppdatere deg på en rekke saker som i disse dager preger økonomifeltet i EU. Blant annet kan du lese om status for pågående regelverkssaker på finansområdet, høstens arbeid i eurogruppen, arbeidet med skattesaker i ECOFIN og status for EUs budsjett for 2019.

Siv_Jensen_Ecofin
Finansminister Siv Jensen deltok under ECOFIN-møtet 6. november i Brussel. Her med Ueli Maurer, leder av det sveitsiske finansdepartementet. Foto: European Union

Dette og mer kan du lese i Økonominytt her.