Økonominytt 4/2018

Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

I pinsenummeret av Økonominytt kan du lese om de siste møtene i Eurogruppen og ECOFIN, Kommisjonens forslag til langtidsbudsjett for 2021-27 og Kommisjonens vårprognose. Aktuelle finansmarkedssaker og skattesaker er også omtalt.

Finansminister og ECOFIN-formann Goranov og OECDs generalsekretår Gurria. Foto: EU.
Finansminister og ECOFIN-formann Goranov og OECDs generalsekretår Gurria. Foto: EU.

Les hele Økonominytt her.