Økonominytt 6/2018

Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

I sommerutgaven av Økonominytt (juli) kan du lese rapporten fra juni-møtene i Eurogruppen og ECOFIN samt en oppdatering av økonomisk statistikk for EU og euroområdet.

Les hele økonominytt HER