Økonominytt 7/2018

Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

I dette nummeret av Økonominytt kan du lese om finansmarkedssakene som pågår i EU.

Oversikten gir en oppdatering per juli 2018 av EU-systemets arbeid med finansmarkedssaker siden forrige helhetlige rapport i oktober 2017.

Les hele økonominytt her.