Økonominytt fra EU-delegasjonen, mai 2016

Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

I Økonominytt fra april og mai kan du blant annet lese om møte i Eurogruppen, hvor statusgjennomgangen av det greske stabiliseringsprogrammet har blitt behandlet, og om EUs finansministre sin drøftning av Panama Papers.

EUs finansministre på uformelt møte i Amsterdam. Foto: European Union

Les hele økonominytt her.