Økt forskningsinnsats i EU

Kommisjonen rapporterer om framgang i forhold til å øke forskningsinnsatsen i EU. (18.03.04)

Økt forskningsinnsats i EU

Forskningskommissær Philippe Busquin rapporterer om framgang når det gjelder å øke offentlige og private forskningsinvesteringer. Busquin påpeker imidlertid at økningen ikke høy nok til å nå målet om tre prosent forskningsinvesteringer innen 2010, slik som EUs statsledere er blitt enige om. Les mer her.