Om arbeidsgruppene

Om arbeidsgruppene under 'Future Objectives'

For å følge opp arbeidet med Lisboa-strategien og framtidige mål for utdannings- og opplæringssystemene i Europa er det nedsatt ni arbeidsgrupper og en overordnet indikatorgruppe. Arbeidsgruppene tar for seg ulike problemstillinger knyttet til de tre hovedmålene og de tretten delmålene som beskrives i ”The Detailed Work Programme”. Indikatorgruppen er en horisontal gruppe som vil dekke alle de ovennevnte målene. I katalogene under finnes informasjon om de ulike arbeidsgruppene.

Rapporter fra de ulike arbeidsgruppene kan leses her (Kommisjonens sider)

Arbeidsgruppene og norske representanter

Gruppe A:
Lærer- og instruktørutdanning
Frode Hauge, rådgiver, UFD
Telefon: 22247765, e-post: fh@ufd.dep.no

Gruppe B:
Grunnleggende ferdigheter, fremmedspråkundervisning og entreprenørskap
Hanna Marit Jahr, utdanningsråd, Den norske EU-delegasjonen i Brussel
Telefon: 02 234 11 74, e-post: hanna.jahr@mfa.no

Gruppe B2:
Undergruppe for fremmedspråkopplæring
Per Ramberg, førstelektor, NTNU
Telefon: 73591988, e-post: Per.Ramberg@plu.ntnu.no

Gruppe C:
IKT i utdanningen
Morten Søby, prosjektleder, ITU
Telefon: 22840591, e-post: morten.soby@itu.uio.no

Gruppe D:
Økt deltagelse i matematikk og naturfag
Ingvill Holden, førsteamanuensis, NTNU
Telefon: 73591881, e-post: Ingvill.Holden@plu.ntnu.no

Gruppe E:
Ressurser
Kjetil Måseide, seniorrådgiver, UFD
Telefon: 22247583, e-post: kjm@ufd.dep.no

Gruppe F:
Mobilitet og europeisk samarbeid
Gro Beate Vige, rådgiver, UFD
Telefon: 22247738, e-post: gbv@ufd.dep.no

Gruppe G:
Åpent læringsmiljø, aktivt medborgerskap og integrasjon
Else Husa, underdirektør, UFD
Telefon: 22247667, e-post: ejh@ufd.dep.no

Gruppe H:
Attraktivt læringsmiljø og styrking av bånd til arbeids- og samfunnsliv
Dag Johnsen, ekspedisjonssjef, UFD
Telefon: 22247431, e-post: daj@ufd.dep.no

Indikatorgruppen
Ole-Jacob Skodvin, seniorrådgiver, UFD
Telefon: 22247628, e-post: ojs@ufd.dep.no