Oppfølging av instituttgjennomgangen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2011

Bioforsk
Fellesstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB
Forskerforbundet
Mattilsynet
Naturviterne
Nofima AS
Norges veterinærhøgskole
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning;
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk senter for bygdeforskning; Universitetssenteret Dragvoll
Norsk tjenestemannslag
Parat
Reindriftsadministrasjonen
Samfunnsøkonomene
Statens landbruksforvaltning
Tekna
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Veterinærinstituttet

Til toppen