Oppnemning av eit offentleg utval om reglane om motorferdsel i utmark og vassdrag

Klima- og miljødepartementet legg med dette fram forslag om å oppnemne eit offentleg utval som skal gjennomgå regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringar i dette.

Last ned Kongeleg resolusjon (pdf)