Ot.prp. nr. 25 (2006-2007)

Om lov om reindrift (reindriftsloven)

Om lov om reindrift (reindriftsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget