Ot.prp. nr. 47 (2007-2008)

Om lov om endringer i barnehageloven

Om lov om endringer i barnehageloven

Les dokumentet

(Om formålet med barnehagen)

Følg proposisjonen på Stortinget