Ot.prp. nr. 47 (2007-2008)

Om lov om endringer i barnehageloven

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 47

(2007-2008)

Om lov om endringer i barnehageloven

(Om formålet med barnehagen)

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 4. april 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Følg proposisjonen på Stortinget