NOU 2007: 6

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Formål for framtida

Formål for framtida — Formål for barnehagen og opplæringen

Les dokumentet