NOU 2007: 6

Formål for framtida— Formål for barnehagen og opplæringen

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 2. juni 2006 et utvalg for gjennomgang av formålet med opplæringen og formål for barnehagen. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo 8. juni 2007

Inga Bostad

Eva Baumann

Erling Birkedal

Tove Bull

Helga Haugland Byfuglien

Akhtar Chaudhry

Dag Hareide

Anders Hornslien

Ellen Inga O. Hætta

Kristin Mile

Tore Renberg

Snorre Serigstad Valen

Kamil Øzerk

Henriette Sinding Aasen

Hanna Marit Jahr

Lars Gudmundson

Elisabeth Løvaas

Camilla Schie

Eva M. Sibbern

Arild Thorbjørnsen

Liv Vågslid

Til forsiden