NOU 2007: 6

Formål for framtida— Formål for barnehagen og opplæringen

Til innholdsfortegnelse

2 Bostadutvalgets kontakt med ulike organisasjoner, institusjoner og interessegrupper

Utvalget er gjennom sitt mandat pålagt å innhente et bredt utvalg av aktuelle synspunkter på formålet med opplæringen og formålet for barnehagen, herunder hvordan elever, lærere, instruktører og foreldre forstår formålet. Utvalget er opptatt av å få synspunkter fra flest mulig og tar selv initiativ til møter, men utvalgets medlemmer deltar gjerne i møter med andre arrangører. Utvalgets leder og Sekretariatet representerer vanligvis utvalget i møtene.

Tabell 2.1 Møter og kontakt med organisasjoner

Møte med:
2006
September
Tirsdag 19. Leder/sekretariatsleder – Foreldreutvalget for grunnskolen
Tirsdag 19. Leder/politisk nestleder - Elevorganisasjonen
Lørdag 30. Panelsamtale Kristen Pedagogisk Forbund
Oktober
Onsdag 4. Norsk Skolelederforbund og Utdanningsforbundet
Tirsdag 11. Debattmøte på Nansenskolen
Torsdag 19. Utdanningsdirektørene – Sekretariatet
Fredag 20. Åpent møte i Kristen Pedagogisk Forbund, Vest-Telemark
Tirsdag 24. Barneombudet
Mandag 30. Kommunenes Sentralforbund
Mandag 30. Senter for Menneskerettigheter
Tirsdag 31. Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring
November
Torsdag 9. Møte med Elevorganisasjonen om minihøring
Tirsdag 14. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene
Torsdag 16. Møte med representanter for barnehage og skole i Troms
Onsdag 22. Utdanningsforbundet – temakveld
Desember
Fredag 1. Utdanningsforbundet, seksjonsstyremøte
Tirsdag 12. Islamsk Råd Norge
2007
Januar
Fredag 12. Personer knyttet til Menighetsfakultetet og det teologiske fakultet, UiO.
Mandag 15. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Fredag 19. Skolenes landsforbund
Tirsdag 23. Barnehagesenteret, Vestfold
Mandag 29. Utdanningsforbundet – konferanse
Februar 07
Torsdag 1. Utdanningsforbundet
Tirsdag 13. IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Fredag 16. Diskusjonsmøte Barneombudet
Fredag 16. Diskusjonsmøte Privat Barnehagers Landsforbund
Mandag 19. Utdanningsforbundet Vest-Agder
Onsdag 21. Utdanningsforbundet Trondheim
Torsdag 22. Den statlige barnehage og utdanningsadministrasjonen
Mandag 26. Diskusjonsmøte med ulike organisasjoner
Tirsdag 27. Diskusjonsmøte med ulike organisasjoner
Tirsdag 27. Fylkesmannen i Telemark
Onsdag 28. Utdanningsforbundet – kveldsseminar, åpent møte
Onsdag 28. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Mars 07
Onsdag 7. Rektorsamling Bærum, Stabekk skole
19 og 20. Voksenopplæringen Trondheim
Torsdag 22. Utdanningsforbundet Levanger
Fredag 23. Utdanningsforbundet Aust-Agder
Fredag 23. Fylkesmannen Aust-Agder
22. – 25. Pedagogstudentene
Tirsdag 27. Utdanningsforbundet Tønsberg
Mai 07
Mandag 14. Utdanningsforbundet Bærum
Onsdag 23. Utdanningsforbundet Rogaland
Til dokumentets forside