NOU 2007: 6

Formål for framtida— Formål for barnehagen og opplæringen

Til innholdsfortegnelse

2 Bostadutvalgets kontakt med ulike organisasjoner, institusjoner og interessegrupper

Utvalget er gjennom sitt mandat pålagt å innhente et bredt utvalg av aktuelle synspunkter på formålet med opplæringen og formålet for barnehagen, herunder hvordan elever, lærere, instruktører og foreldre forstår formålet. Utvalget er opptatt av å få synspunkter fra flest mulig og tar selv initiativ til møter, men utvalgets medlemmer deltar gjerne i møter med andre arrangører. Utvalgets leder og Sekretariatet representerer vanligvis utvalget i møtene.

Tabell 2.1 Møter og kontakt med organisasjoner

Møte med:
2006
September
Tirsdag 19.Leder/sekretariatsleder – Foreldreutvalget for grunnskolen
Tirsdag 19.Leder/politisk nestleder - Elevorganisasjonen
Lørdag 30.Panelsamtale Kristen Pedagogisk Forbund
Oktober
Onsdag 4.Norsk Skolelederforbund og Utdanningsforbundet
Tirsdag 11.Debattmøte på Nansenskolen
Torsdag 19.Utdanningsdirektørene – Sekretariatet
Fredag 20.Åpent møte i Kristen Pedagogisk Forbund, Vest-Telemark
Tirsdag 24.Barneombudet
Mandag 30.Kommunenes Sentralforbund
Mandag 30.Senter for Menneskerettigheter
Tirsdag 31.Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring
November
Torsdag 9.Møte med Elevorganisasjonen om minihøring
Tirsdag 14.Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene
Torsdag 16.Møte med representanter for barnehage og skole i Troms
Onsdag 22.Utdanningsforbundet – temakveld
Desember
Fredag 1.Utdanningsforbundet, seksjonsstyremøte
Tirsdag 12.Islamsk Råd Norge
2007
Januar
Fredag 12.Personer knyttet til Menighetsfakultetet og det teologiske fakultet, UiO.
Mandag 15.Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Fredag 19.Skolenes landsforbund
Tirsdag 23.Barnehagesenteret, Vestfold
Mandag 29.Utdanningsforbundet – konferanse
Februar 07
Torsdag 1.Utdanningsforbundet
Tirsdag 13.IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Fredag 16.Diskusjonsmøte Barneombudet
Fredag 16.Diskusjonsmøte Privat Barnehagers Landsforbund
Mandag 19.Utdanningsforbundet Vest-Agder
Onsdag 21.Utdanningsforbundet Trondheim
Torsdag 22.Den statlige barnehage og utdanningsadministrasjonen
Mandag 26.Diskusjonsmøte med ulike organisasjoner
Tirsdag 27.Diskusjonsmøte med ulike organisasjoner
Tirsdag 27.Fylkesmannen i Telemark
Onsdag 28.Utdanningsforbundet – kveldsseminar, åpent møte
Onsdag 28.Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Mars 07
Onsdag 7.Rektorsamling Bærum, Stabekk skole
19 og 20.Voksenopplæringen Trondheim
Torsdag 22.Utdanningsforbundet Levanger
Fredag 23.Utdanningsforbundet Aust-Agder
Fredag 23.Fylkesmannen Aust-Agder
22. – 25.Pedagogstudentene
Tirsdag 27.Utdanningsforbundet Tønsberg
Mai 07
Mandag 14.Utdanningsforbundet Bærum
Onsdag 23.Utdanningsforbundet Rogaland
Til forsiden